პროფესორ გენადი გვენეტაძის ტექსტური ლექსიკონი

დიდი დაფა
პატარა დაფა
საშუალო დაფა
პარალელური დაფა
ფორუმი

სიტყვების რაოდენობა
899877
MOB: +(995)551 545745
genadi_44@yahoo.com
meteo.gov.ge

ქუთაისის ზედხედის რუკა