გენადი გვენეტაძის ტექსტური ლექსიკონი

დიდი დაფა
პატარა დაფა
საშუალო დაფა
პარალელური დაფა
სიტყვების რაოდენობა 677693
გენადი გვენეტაძე