გენადი გვენეტაძის ტექსტური ლექსიკონი

დიდი დაფა
პატარა დაფა
საშუალო დაფა
პარალელური დაფა
სიტყვების რაოდენობა 667573
გენადი გვენეტაძე